Erwin Koenen is als business director verbonden aan Kuiper en van de Kieft ORganisatieadviseurs. Bij dit bureau zet hij zijn kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap in. Een groot deel van zijn loopbaan is hij betrokken geweest bij medezeggenschap, zowel als voorzitter/lid OR en ook als WOR-bestuurder.
https://www.kuiperenvandekieft.nl/

Erwin: “Een organisatie vaart wel bij een goede OR!”.

Kuiper en van de Kieft adviseert ondernemingsraden. Wij werken met ondernemingsraden die hun medezeggenschapsvak verstaan, maar van externe inbreng toegevoegde waarde verwachten op specifieke aspecten van het werk: adviseren/instemmen, organiseren en leren. Ons startpunt is altijd het doel dat de ondernemingsraad wil bereiken. Daar sluiten wij op aan met kennis, ervaring en grote betrokkenheid.  

Bezoek Kuiper en van de Kieft ORganisatieadviseurs ook op LinkedIn.
https://www.linkedin.com/company/kuiper-en-van-de-kieft-organisatieadviseurs/?viewAsMember=true